กสทช. เรียกประชุมด่วน

Author:

วันที่ 11 พ.ค. 67 ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ประธาน กสทช.) เปิดเผยว่า ได้เรียกประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) เร่งด่วน หลังเกิดเหตุการณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่เครือข่าย AIS ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติในช่วงเย็นของวันที่ 10 พ.ค. 2567 พร้อมทั้งสั่งการให้ AIS เข้าชี้แจงสาเหตุที่เกิดขึ้นในวันที่ 13 พ.ค.2567 โดยต้องคำนวณผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนและเยียวยาโดยทันที

เรื่องนี้ AIS ต้องชี้แจงสาเหตุที่เกิดขึ้น เพราะประชาชนได้รับผลกระทบจำนวนมาก โทรออกไม่ได้ ใช้เน็ตไม่ได้โดยไม่รู้สาเหตุ ตัวผมเองก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน เรื่องนี้จะไม่มีการชี้แจงสาเหตุไม่ได้ ก็อาจต้องมีการคาดโทษเพื่อให้การดูแลสัญญาณมีประสิทธิภาพมากกว่านี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *