วงการบันเทิงเศร้า ศิลปินดังระดับประเทศ เสียชีวิตแล้ว

Author:

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม ดาราภาพยนตร์ รายงานว่า ครูแป๊ะ กัญจนปกรณ์ แสดงหาญ คีตศิลปินอาวุโส กลุ่มดุริยางค์ไทย สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ข้าราชการพลเรือนดีเด่นกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี 2563 เสียชีวิตอย่างสงบ ด้วยโรคมะเร็งปอด ที่โรงพยาบาลศิริราช สิริอายุ 51 ปี

โดยมีกำหนดสวดพระอภิธรรม ณ ศาลา 3 วัดสุนทรธรรมทาน (วัดแคนางเลิ้ง) วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2567 พิธีรดน้ำศพ-สวดพระอภิธรรม

สำหรับ ครูแป๊ะ เป็นผู้สืบทอดองค์ความรู้ทางด้านคีตศิลป์ไทยจากศิลปินแห่งชาติ และผู้เชี่ยวชาญทางด้านคีตศิลป์ไทยหลายท่าน เป็นคีตศิลปินมากความสามารถ ผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดศิลปะการแสดงลิเกสายบรมครูหอมหวลอย่างครบถ้วน

มีผลงานด้านคีตศิลป์ไทย อาทิ การขับร้องประกอบการแสดงการอ่านทำนองเสนาะการขับเสภา การเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านคีตศิลป์ไทย เป็นผู้ประพันธ์บทขับร้องและบรรจุเพลงสำหรับการแสดงต่างๆ และได้ดำเนินงานร่วมกับ สำนักการสังคีต กรมศิลปากร

อีกทั้งนำศิลปวัฒนธรรมไทยไปเผยแพร่ในต่างประเทศกว่า 19 ประเทศ สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *