4 ขั้นตอน ลงทะเบียนเงินดิจิทัล 10,000 วิธีใช้งานผ่านแอปฯ ทางรัฐ

Author:

เงินดิจิทัล 10,000 บาท เบื้องต้นกระทรวงการคลังได้เคาะเกณฑ์การแจกแล้ว โดยเกณฑ์ผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ กำหนดไว้ดังนี้

เกณฑ์อายุ 16 ปี จะต้องมีอายุ 16 ปีบริบูรณ์ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2567

เกณฑ์เงินฝากกำหนดไม่เกิน 500,000 บาท ทั้งในส่วนของธนาคารพาณิชย์ และธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ อาทิ เงินฝากกระแสรายวัน เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจำ บัตรเงินฝาก ใบรับเงินฝาก ผลิตภัณฑ์เงินฝาก แต่ไม่นับรวมสลากออมทรัพย์ นับยอดบัญชีเงินฝากถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567 เงินฝากอยู่ในสกุลเงินบาทเท่านั้น

เกณฑ์รายได้วัดจากฐานข้อมูลเงินได้ของกรมสรรพากร ณ ปี 2566 ซึ่งสิ้นสุดไปแล้วเมื่อ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งกำหนดว่าจะต้องไม่เกิน 840,000 บาท

การลงทะเบียนเริ่มต้นภายในไตรมาส 3

เกณฑ์ซื้อสินค้า ยังเป็นสินค้ากลุ่มเดิม ยกเว้นบริการและสินค้าต้องห้าม

เกณฑ์ร้านค้าขนาดเล็ก ยังเป็นเหมือนเดิม เข้าร่วมได้ทั้งนิติบุคคล และบุคคลธรรมดา ยกเว้น ซูเปอร์มาร์เก็ต ไฮเปอร์มาร์เก็ต

พร้อมมีการอัปเดตยืนยันว่าจะใช้แอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” ในการใช้จ่ายโครงการ ซึ่งหากใครยังไม่เคยสมัครใช้บริการ ก็สามารถดาวน์โหลดได้ผ่าน App Store และ Google Play เตรียมพร้อมไว้ก่อน ลงทะเบียนเงินดิจิทัล 10,000 บาท โดยสมัครง่ายๆ 4 ขั้นตอนดังนี้

1.ดาวน์โหลดแอปฯ ทางรัฐ

2.เปิดแอปฯ ทางรัฐ แล้วเลือกสมัครสมาชิก

3.สแกนบัตรประชาชน และใบหน้าของผู้ใช้งาน

4.ระบุบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อเริ่มใช้งาน

5.ใช้งานบริการจากภาครัฐได้ทันที

สำหรับช่องทางการดาวน์โหลดแอปฯ ทางรัฐ สามารถดาวน์โหลดที่นี่

App Store

Google Play

สำหรับการเปิดรับลงทะเบียนเงินดิจิทัล 10,000 บาท คาดว่าจะเริ่มภายในไตรมาส 3 ช่วงเดือนกรกฎาคม 2567 นี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *