🛑Live ผลสลากออมสินพิเศษ 2 ปี-พิเศษดิจิทัล 2 ปี 1/4/67

Author:

ตรวจผลสลากออมสิน 1/4/67 ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน สลากออมสินพิเศษ 2 ปี และสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 2 ปี หวยออมสิน งวดวันที่ 1 เมษายน 2567

หวยออมสิน อันดับที่ 1 ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ อันดับละ 30,000,000 บาท

อันดับที่ 2 ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ อันดับละ 1,000,000 บาท

อันดับที่ 3 ออก 5 ครั้ง 7,920 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท

อันดับที่ 4 ออก 10 ครั้ง 15,840 อันดับ อันดับละ 3,000 บาท

อันดับที่ 5 ออก 15 ครั้ง 23,760 อันดับ อันดับละ 1,000 บาท

เลขท้าย 4 ตัว ออก 1 ครั้ง

งวดที่ 215 และงวดที่ 217 – 224 385,648 อันดับ อันดับละ 50 บาท งวดที่ 225 – 252 1,179,099 อันดับ อันดับละ 200 บาท

เลขท้าย 3 ตัว ออก 1 ครั้ง งวดที่ 215 และงวดที่ 217 – 234 7,908,646 อันดับ อันดับละ 20 บาท งวดที่ 235 – 252 7,737,124 อันดับ อันดับละ 40 บาท

ชมถ่ายทอดสด ผลสลากออมสิน งวด 1 เมษายน 2567

เรียบเรียง สยามนิวส์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *