อัพเดท ดอกเบี้ยเงินฝากล่าสุด เดือนมีนาคม 2567 จาก 10 สถาบันการเงิน แบงก์ไหนสูงสุด

Author:

วันนี้เราจะพาไปดู ดอกเบี้ยเงินฝาก เดือนมีนาคม 2567 ของแต่ละธนาคารในเดือนนี้ ทั้งหมด 10 ธนาคาร ทั้งในรูปแบบ ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ และแบบ ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ แม้จะมีอัตราที่ใกล้เคียงกัน และไม่ต่างจากเดือนที่ผ่านมามากนัก แต่ก็มีหลายธนาคารให้ที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจ ไปเช็กได้เลย

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก จาก 10 สถาบันการเงิน

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2567

เรียบเรียง สยามนิวส์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *