บทสวดบูชาพระโพธิสัตว์กวนอิม ในการขอพร รายละเอียด

Author:

ไหว้ขอพรกวนอิม 6 มี.ค. 67 หมอช้างแนะนำเอง วันสำคัญสำหรับคนที่อยากเปิดโชค ฤกษ์ดีคืนนี้ ก่อนเวลา 22.59 น. เรียกว่า วันเปิดคลังสมบัติ พร้อมแนะวิธีไหว้ ขอพรเจ้าแม่กวนอิม และ บทสวดบูชาพระโพธิสัตว์กวนอิม ใช้ในการขอพร แบบที่ถูกต้อง

บทสวดบูชาพระโพธิสัตว์กวนอิม ในการขอพร

หมอช้าง แนะนำ ไหว้ขอพรกวนอิม คืนนี้ เพราะ วันเปิดคลังสมบัติพระโพธิสัตว์กวนอิม ตามตำนานกล่าวไว้ว่า เกิดขึ้นจากพระเมตตา และความศรัทธาในองค์กวนอิม เพื่อเป็นที่พึ่งทางใจดลบันดาลโชคลาภ เพื่อช่วยปลดทุกข์ให้แก่ผู้ที่ยากจน หรือเดือดร้อน พร้อมทั้งนำโชคลาภที่ได้มาให้นำไปใช้ในทางที่ถูกที่ควร

ของที่ใช้เตรียมไหว้ที่บ้าน ก็คือ…

– รูปปั้นพระโพธิสัตว์กวนอิม, ภาพที่หาได้
– ดอกบัวสีขาว หรือสีชมพู
– น้ำสะอาด
– ส้ม 5 ผล
– กระเป๋าสตางค์ สมุดบัญชีที่ใช้เป็นประจำ

ช่วงเวลาไหว้  ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม เวลา 23.00 น. ถึงวันที่ 6 มีนาคม เวลา 22.59 น.

บทสวดบูชาพระโพธิสัตว์กวนอิม ในการขอพร

บทสวดบูชาพระโพธิสัตว์กวนอิม ในการขอพร ก็คือ..

ไหว้แบบสั้นๆ ใช้ท่องแบบนี้ได้เลย : โอม มา ณี แปะ หมี่ ฮง

ไหว้แบบที่ถูกต้อง ขอแบบจัดเต็ม ให้ใช้บทสวดนี้ ก็คือ…

  • นำโมไต๋ชื้อ ไต๋ปุย กิวโคว่ กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก้ำ กวงสี่อิมผู่สัก (ท่อง 3 จบ กราบ 3 ครั้ง)
  • นำโมฮุก นำโมหวบ นำโมเจ็ง นำโมกิวโคว่ กิวหลั่ง กวงสี่อิมผู่สัก ทั่งจี้โต
  • โอม เกียล้อฮวดโต เกียล้อฮวดโต เกียออฮวดโต ล้อเกียฮวดโต ล้อเกียฮวดโต
  • ซาผ่อออ เทียงล้อซิ้ง ตี่ล้อซิ้ง นั้งลี่หลั่ง หลั่งลี่ซิ้ง เจ็กเฉียก ใจ เอียงห่วยอุ่ยติ้ง
  • นำโมม่อออปวกเยี่ยปอล้อบิ๊ก

ตามด้วย

“กวนอิมชีฟก ข้าพเจ้าชื่อ นามสกุล ขอบารมีพระแม่กวนอิมช่วยข้าพเจ้าให้ประสบความสำเร็จด้าน….. โต้เจ่ชีฟก”

บทสวดบูชาพระโพธิสัตว์กวนอิม ในการขอพร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *