คุณครูเฮลั่น เคาะ ขึ้นเงินเดือนครู มีผลทันที 1 พ.ค.67 นี้ รายละเอียด

Author:

29 ก.พ.67  พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบการปรับเงินเดือนครู-ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2567 และ 1 พ.ค. 2568

คุณครูเฮลั่น เคาะ ขึ้นเงินเดือนครู มีผลทันที 1 พ.ค.67 นี้

 ขึ้นเงินเดือนครู แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

  • กลุ่มที่ 1 คือ การปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุทุกคุณวุฒิ โดยทยอยปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุเพิ่มปีละ 10% ในปี 2567 และ 2568 และโดยในปี 2568 ผู้ที่บรรจุด้วยคุณวุฒิปริญญาตรี จะได้เงินเดือนไม่น้อยกว่า 18,000 บาท และปรับคุณวุฒิอื่นๆ ให้สอดคล้องกัน
  • กลุ่มที่ 2 การปรับเงินชดเชยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ พร้อมกับการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ

การปรับเพิ่มเงินเพื่อการครองชีพชั่วคราว จะดำเนินการโดยกระทรวงการคลัง โดยสำนักงาน ก.พ. ได้เชิญหน่วยงานที่เป็นองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการแต่ละประเภท เพื่อหารือในกรณีดังกล่าวไปแล้วเมื่อวันพุธที่ 31 ม.ค. 2567 และเสนอ ก.พ. พิจารณาวันที่ 22 ก.พ. 2567 และจะแจ้งอัตราเงินเดือนแรกบรรจุและการปรับเงินชดเชยที่จะใช้บังคับเพื่อให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลดำเนินการ

คุณครูเฮลั่น เคาะ ขึ้นเงินเดือนครู มีผลทันที 1 พ.ค.67 นี้

สำหรับการปรับขึ้นเงินเดือนครูนั้น เป็นไปตามคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบแนวทางการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่ ก.พ. เสนอ แบ่งเป็น การปรับเงินเดือนของข้าราชการครูและเจ้าหน้าที่ของรัฐ และการปรับเงินเพิ่มเพื่อการครองชีพชั่วคราว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *