‘ลาล่า’ เผยสัมพันธ์แท้จริง ‘ฟิล์ม รัฐภูมิ’ อยู่กันแบบนี้กว่า 10 ปี พึ่งเฉลยความจริงที่ไม่มีใครรู้

Author:

ออกมาเปิดใจเคลียร์กันแบบชัดๆ สำหรับนังร้องนักแสดงสาวอารมณ์ดี “ลาล่า อาร์สยาม”พระเอก ฟิล์ม รัฐภูมิ” ให้ของขวัญรๅคา 6 หลัก หลัง

ก่อนหน้านี้ถูกเพจเขียนข่าวพาดหัวจึงอยากจะขอเคลียร์ชัดๆ ในรายการดัง ยอมรับวาอยู่ด้วยมานาน 20 ปี งานนี้ ลา

ล่า รวมไปถึงสถานะหัวใจกับพระเอกหนุ่ม “ไนกี้ ธนดล” จากข่าวที่เปิดตัวคบกันเมื่อวันคริตส์มาส

ที่ผ่านมา จริงๆ ที่อยู่ในด้วยกัน 20 ปี คือการอยู่ในบ้าน อาร์เอส และภาพนี้คือภาพเก่าช่วงที่CV19 หนัก ช่วงหนักเธอยอมรับว่าขัดสนจริง แล้วฟิล์มก็ยื่นมือเข้ามาซัพพอร์ตช่วยเหลือด้านการตั

ง และด้วยความที่สนิทกันเราจึงชอบเล่นแบบการกอด การหอมกันคนเลยอาจจะเข้าใจในส่วน นี้ผิดได้ ยืนยันว่าเป็น

เพียงแค่พี่น้องกันสนิทกันรู้จักกันมานานส่วนประเด็นข่าวที่ว่าซุกบุตรกับฟิล์มนั้น ลาล่า

เผยความจริงว่าน้องคนนั้นเป็นบุตรชายของน้องสาวคนเล็ก ซึ่งเราได้ขอคุณพ่อคุณแม่ของ น้องแล้วเรียบร้อยที่จะให้

เขาใช้นามสกุลเรา เพราะบ้านเรามีแต่ผู้หญิงหมดจึงอยากมีบุตรชาย ไว้สืบถอดนามสกุล

ส่วน “ไนกี้ ธนดล” มันก็มาสไตล์เดียวกันกับฟิล์ม คือเราถ่ายละครด้วยกัน มาหลายปี แล้วก็หลายเรื่อง แล้วพ่อหนุ่มคนนี้เป็นพ่อหนุ่มนักกล้ามเอะอะก็ถอดเสื้อคือภาพที่เรากอดน้องเราไม่เอาลงไง

เราบังคับให้น้องกอด กี้ๆ ถ่ายฟิลแฟนๆ มีนไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องไง ซึ่งในง าน มั น ไม่ ไ ด้ มี ล า ล่า ค น เ ดี ย ว มี ลู ลู่ มี ใ บ เ ตย ไ ป ทั้ ง แ ก๊ งเ ล ย แ ต่เ ร า ก็ เ ข้ า ใ จ น ะ ว่ าเ ข า อ ย าก จ ะ ข ๅ ย ข่ าว ห รื อ ใ ห้ มั น เ ป็น ก ร ะ แ ส อย่ า ง นี้

แ ต่ บ า ง ที พ อ มั นเ ป็ น ข่ า ว อ ย่ า ง นี้ เ ร า ก็ ส่ ง ใ ห้น้ อ ง กี้ ต้อ ง ม า ขอ พี่ แ ล้ ว ล่ ะ บ า ง ที เผื่ อ เ ข า คุ ย กับ ใ ค ร อ ยู่ ห รื อ เ ป ล่ า ก็ ต้ อ ง อ อก มาป ก ป้ อ ง น้ อ งด้ ว ย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *