‘ท่านอ้น’ เดินชิลเที่ยวทะเลเมืองไทย สวยไม่แพ้ชาติใดในโลก

Author:

16 พ.ค.2567 – เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 11.30 น. ที่สำนักงานสภาทนายความจังหวัดภูเก็ต ท่านอ้น วัชเรศร วิวัชรวงศ์ ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกสภาทนายความ
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เดินทางไปมาให้กำลังใจแก่ สมาชิกสภาทนายความจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการสภาทนายความ ภาค 8 และทนายความอาสา
พร้อมรับฟังแนวทางการบริหารงานและบทบาททนายความอาสาในการดูเเลประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และพื้นที่ภาค 8 โดยมี นางรุ่งนภา พุฒแก้ว
ประธานสภาทนายความจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยประธานสภาทนายความจังหวัดในพื้นที่ภาค 8 และสมาชิกสภาทนายความจังหวัดภูเก็ต และทนายความอาสาร่วมให้การต้อนรับ
ท่านอ้น วัชเรศร กล่าวว่า การเดินทางมาในครั้งนี้ มาในฐานะนักกฎหมายเเละเยี่ยมเพื่อนร่วมอาชีพทนายความที่เสียสละดูแลช่วยเหลือประชาชนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
จึงขอเป็นกำลังใจ ในการประกอบวิชาชีพทนายความ ด้วยหลักการมรรยาทของทนายความเพื่อประโยชน์ให้เกิดกับประชาชนและสังคม
จากนั้น ได้มอบเงินสวัสดิการให้แก่ทนายความสูงอายุ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ พร้อมขอบคุณที่ช่วยถ่ายทอดหลักการปฏิบัติงานด้วยความมีมรรยาท
เอื้ออาทร และมีความสุภาพ ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมาย

20c20c101f1b38f1725b37af26d55907.jpeg

b5fc873a2564cda7cce58ae2c60214ca.md.jpeg

a33efcd031ebba0f0243bda75010394b.md.jpeg

8276962a5e3d08e582b85afaa557d10a.md.jpeg

e28ed300cc0134526464f4438cd52ab7.md.jpeg

c679b003974b0a866064852c62d08aaa.md.jpeg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *