เลขทะเบียนรถยนต์พระที่นั่ง ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ พิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ วันพืชมงคล 2567

Author:

จากกรณีเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินจากพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ไปยังพลับพลาที่ประทับ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง เพื่อเป็นองค์ประธานในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

เมื่อในหลวงและพระราชินี เสด็จฯประทับยังพลับพลา พระยาแรกนาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายบังคมแล้วไปยังลานแรกนา เจ้าพนักงานจูงพระโคเทียมแอก พระยาแรกนาเจิมพระโคและไถ แล้วจึงไถดะไปโดยรี 3 รอบ โดยขวาง 3 รอบ หว่านธัญพืช โหรหลวงลั่นฆ้องชัย แล้วไถกลบอีก 3 รอบ เจ้าพนักงานปลดพระโคออกจากแอก

พระยาแรกนา และเทพี กลับไปยังโรงพิธีพราหมณ์ พราหมณ์เสี่ยงของกิน 2 สิ่ง ตั้งเลี้ยงพระโค โหรหลวงจะได้ถวายคําพยากรณ์ เสร็จแล้วจะได้แห่พระยาแรกนาเป็นขบวนอิสริยยศ จากโรงพิธีพราหมณ์ พระยาแรกนาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายบังคมแล้ว เข้าขบวนไปขึ้นรถยนต์หลวงไปยังแปลงนาสาธิต สวนจิตรลดา

หลังเสร็จพิธี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดําเนินกลับ ด้วยรถยนต์พระที่นั่ง หมายเลข ร.ย.ล. 28795

อย่างไรก็ตาม บรรดานักเสี่ยงโชคต่างนำเลขทะเบียนรถยนต์พระที่นั่ง หมายเลข ร.ย.ล. 28795 ไปเสี่ยงโชคงวดที่จะถึงนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *