ชาวบ้านแห่สรงน้ำ พระคำตันทองคำ อายุกว่า 200 ปี ส่องเลขธูปเลขมงคล

Author:

ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ ที่วัดศรีมงคล (วัดคลองคล้า ) หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเเสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก พระครูประคุณธรรมประโชติ เจ้าอาวาสวัดศรีมงคล พร้อมกับชาวบ้านไทยพวน ร่วมสืบสานประเพณีสรงน้ำพระ ประจำปี 2567 โดยอัญเชิญพระคำตันทองคำ ศักดิ์สิทธิ์ ที่ชาวบ้านคลองคล้าศรัทธาเลื่อมใสเป็นพระคู่บ้าน คู่เมือง เป็นสมบัติ ล้ำค่าของชาวบ้านคลองคล้า ซึ่งพิธีสรงน้ำพระคำตันทองคำ นั้นจะจัดเพียงปีละครั้งหรือ 1 ปี มีครั้งเดียวให้ชาวบ้านได้ศักการะและได้เห็นหลวงพ่อคำตันทองคำปีละครั้งเท่านั้น ก็จะมีชาวบ้านไทยพวนหมู่บ้านคลองคล้า มาร่วมสรงน้ำพระขอพรให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล ได้พืชผลทางการเกษตรที่ต้องการ ชาวไร่ ชาวสวน จะได้ทำไร่ไถนา ให้มีโชคมีลาคกันทั่วหน้า เชื่อพิธีสรงน้ำพระคำตันทองคำนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์จริงๆ เมื่อชาวบ้านทำการสรงน้ำำระคำตันเสร็จแล้ว ก็มีการจุดธูปขอโชคขอลาคจากหลวงพ่อคำตันทองคำ ซึ่งจากจุดครั้งนี้ได้เลข 848 ให้ชาวบ้านได้นำไปเสั่ยงโชคกัน

จากการสอบถาม ส.ต.นรินทร์ นนท์ประเสริฐ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านคลองคล้า เล่าว่าตามประวัติพระคำตันทองคำมีอายุกว่า 200 ปี ชาวไทยพวนในจังหวัดนครนายกเชื่อกันว่าอพยพเข้ามาในสมัยสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีประมาณปี พ.ศ.2322 เมื่อสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงโปรดเกล้าฯให้สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ยกทัพไปตีเมืองเวียงจันทร์และหัวเมืองต่างๆ

ชาวพวนได้ถูกต้อนมาอยู่ในไทย คือเมือง สระบุรี ลพบุรี ฉะเชิงเทรา และนครนายก ซึ่งจังหวัดนครนายกก็จะมีชาวไทยพวน แบ่งออกเป็นชุมชนและที่วัดคลองคล้าแห่งนี้ ก็จะมีกลุ่มไทยพวนมากพอสมควรที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานกันที่นี่ เชื่อว่าพระคำตันทองคำได้ติดตัวชาวพวนที่อพยพมา เป็นพระที่ถูกใจและเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวไทยพวน ซึ่งทุกปีช่วงหลังสงกรานต์แล้วจะมีการสรงพระคำตันทองคำ ขอพรในช่วงเดือนพฤษภาคม ซึ่งจะตรงกับเดือนหกของไทย ก็จะมีการสรงน้ำพระคำตันขอพรให้ฝนตกต้องตาม ฤดูกา ซึ่งพระคำตันทองคำมีเพียงแค่ 10 องค์ และเป็นพระศักดิ์สิทธิ์ที่ชุมชนไทยพวนบ้านคลองคล้า ศรัทธานับถือเป็นพระคู่บ้าน คู่เมือง ของชาวไทยพวนบ้านคลองคล้า ที่ถูกเก็บรักษาและสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นสืบไป

ผู้สื่อข่าวสยามนิวส์ จังหวัดนครนายก รายงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *