16 อย่าง ใช้ เงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท ซื้อไม่ได้

Author:

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกรอบหลักการโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet พร้อมกับออกเงื่อนไขการใช้จ่าย ที่น่าสนใจ ดังนี้

1 ระหว่างประชาชนกับร้านค้า: ใช้จ่ายเชิงพื้นที่ในระดับอำเภอ (878 อำเภอ) การชำระเงินต้องเป็นแบบพบหน้า (Face to Face) กำหนดให้ใช้จ่ายกับร้านค้าขนาดเล็กที่รวมถึงร้านสะดวกซื้อขนาดเล็ก

2 ระหว่างร้านค้ากับร้านค้า: ร้านค้าที่จะรับการใช้จ่ายจากประชาชนต้องเป็นร้านค้าขนาดเล็ก รวมถึงร้านสะดวกซื้อขนาดเล็กโดยไม่รวมห้างสรรพสินค้า ห้างค้าปลีก-ค้าส่งขนาดใหญ่ระดับประเทศและระดับท้องถิ่น ส่วนร้านค้าที่สามารถรับการใช้จ่ายจากร้านค้า ไม่มีการกำหนดเงื่อนไขเชิงพื้นที่และขนาดร้านค้า

ประเภทสินค้า: สินค้าทุกประเภทสามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้ ยกเว้นสินค้าที่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้ (Negative List) จำนวน 16 รายการ และในอนาคตอาจเพิ่มรายการใหม่ๆ ได้อีก

สลากกินแบ่งรัฐบาล

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ยาสูบ

กัญชา

กระท่อม

พืชกระท่อม

ผลิตภัณฑ์กัญชาและกระท่อม

บัตรกำนัล

บัตรเงินสด

ทองคำ

เพชร

พลอย

อัญมณี

น้ำมันเชื้อเพลิง

ก๊าซธรรมชาติ

บริการต่างๆ ไม่สามารถเข้าร่วมได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *