บัตรคนจน มีสิทธิลงทะเบียนใช้เงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 ไหม

Author:

อัปเดตข่าวลงทะเบียนดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท ซึ่งมีประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน สงสัยว่าตนเองจะได้รับสิทธิในโครงการดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท หรือไม่นั้น เป็นที่แน่ชัดแล้วว่า สามารถลงทะเบียนรับดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทได้ เพียงเข้าเงื่อนไขของโครงการ ที่กำหนดคุณสมบัติไว้ดังนี้

1. ผู้มีอายุ 16 ปีขึ้นไป ณ เดือนที่มีการลงทะเบียน ประมาณ 50 ล้านคน

2. ไม่เป็นผู้ที่มีเงินได้พึงประเมินเกิน 840,000 บาทต่อปีภาษี

3. มีเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ รวมกันไม่เกิน 500,000 บาท

โดยในไตรมาสที่ 3 (ก.ค.-ก.ย.) ของปีนี้จะให้ร้านค้าขนาดเล็กลงทะเบียน ก่อนไตรมาสที่ 4 (ต.ค.-ธ.ค.) จะจ่ายเงินผ่านเข้าระบบ Super App ให้ประชาชนนำไปใช้จ่าย เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจที่หวังขยายตัวเพิ่มร้อยละ 1.2-1.6

สำหรับการใช้จ่ายผ่านระบบพัฒนาขึ้นเองโดยระบบของรัฐ เป็น “Super App” มีอีกชื่อเรียกหนึ่ง คือ Everyday App ที่จะพัฒนาให้ใช้จ่ายกับธนาคารอื่นได้แบบ Open loop จ่ายแบบครั้งเดียว 10,000 บาท ซูเปอร์แอปฯ มีข้อดีคือ สามารถรวมบริการต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกันได้มากขึ้น สามารถรับเงินจากโครงการรัฐที่จะรวมการสมัคร ยืนยันตัวตน เช็กสิทธิ รับเงิน และอื่น ๆ โดยรวมไว้ในแอปพลิเคชันเดียว เพื่อความสะดวกในการใช้งาน

สำหรับงบประมาณที่ใช้ 500,000 ล้านบาท มาจากการบริหารจัดการงบประมาณ 2567 และ 2568 แบ่งเป็น

1. เงินงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 152,700 ล้านบาท

2. การดำเนินโครงการผ่านหน่วยงานของรัฐ จำนวน 172,300 ล้านบาท ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ดูแลกลุ่มเกษตรกร 17 ล้านคน ของปีงบประมาณ 2568

3. การบริหารจัดการเงินงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 175,000 ล้านบาท

เงื่อนไขการใช้จ่าย

ประชาชนกับร้านค้า

1. พื้นที่ใช้จ่ายภายในอำเภอ

2. เฉพาะร้านค้าขนาดเล็ก ตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดเท่านั้น

ร้านค้ากับร้านค้า (ไม่มีเงื่อนไข)

สินค้าที่ไม่เข้าร่วมโครงการ

อบายมุข น้ำมัน บริการ ออนไลน์ และ สินค้าตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *