ขอแสดงความเสียใจ พยาบาล ประสบอุบัติเหตุ เสียชีวิต บริจาคอวัยวะช่วย 5 ชีวิต

Author:

เมื่อวันที่ 16 เม.ย. 2567 เพจเฟซบุ๊ก โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์ กทม. ได้โพสต์ไว้อาลัยและเชิดชูเกียรติ นางสาวนลินทิพย์ แซ่ลี้ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลห้องตรวจโรคเฉพาะทาง ได้ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต บริจาคอวัยวะต่อลมหายใจช่วย 5 ชีวิต ตามเจตนารมณ์แม้จากไปไม่มีวันกลับ

โดยทางเพจได้ระบุข้อความว่า โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ขอไว้อาลัยและเชิดชูเกียรติ แด่ พว.นลินทิพย์ แซ่ลี้ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลห้องตรวจโรคเฉพาะทาง โรงพยาบาลราชพิพัฒน์

ตลอดระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ พว.นลินทิพย์ แซ่ลี้ ปฏิบัติหน้าที่อย่างดีเยี่ยม ด้วยความเสียสละและความรับผิดชอบ จนได้รับคำชื่นชมจากผู้รับบริการมาโดยตลอด

การจากลาอย่างไม่มีวันกลับ แต่เจตนารมณ์เพื่อช่วยเหลือผู้คนยังคงอยู่ กุศลจากผู้ให้ สร้างชีวิตใหม่ให้แก่ผู้รับ โดยได้บริจาคหัวใจ, ไต 2 ข้าง, ม้าม และหลอดเลือดดำอุ้งเชิงกราน ต่อลมหายใจอีก 5 ชีวิต

ในเมื่อวันที่ 15 เม.ย. 2567 คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ บุคลากรโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ร่วมไว้อาลัยและเชิดชูเกียรติ ขอกุศลแห่งบุญในครั้งนี้ ส่งดวงวิญญาณสู่สัมปรายภพ พวกเราระลึกถึงความดีงามและความเสียสละตลอดไป

โพสต์ดังกล่าว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *