ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 16 เมษายน 2567

Author:

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 16 เมษายน 2567

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6,000,000 บาท

xxxxxx

เลขหน้า 3 ตัว 2 รางวัลๆละ 4,000 บาท

xxx xxx

เลขท้าย 3 ตัว 2 รางวัลๆละ 4,000 บาท

xxx xxx

เลขท้าย 2 ตัว 1 รางวัลๆละ 2,000 บาท

xx

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 มี 2 รางวัลๆละ 100,000 บาท

xxxxxx

xxxxxx

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัลๆละ 200,000 บาท

xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัลๆละ 80,000 บาท

xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัลๆละ 40,000 บาท

133343 863195 727091 194615 972561

040459 514761 745069 924865 101738

261565 879972 666284 256511 299820

882048 985476 740276 911165 145541

876132 397217 001228 311765 095714

449523 465845 971568 651025 131029

300839 775119 998458 419267 236113

033439 579570 385255 408301 719958

599692 161787 721757 071875 976687

705082 068452 842015 616783 475389

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัลๆละ 20,000 บาท

646104 534133 996997 556347 653726

322555 236948 234248 536503 616068

531320 092288 692070 383482 616761

019836 650707 175313 081630 106078

772486 936704 263801 631424 549465

744261 175392 209708 614633 906751

008649 560631 314231 271470 172715

197190 769576 433446 680808 299159

306461 751072 182425 088983 996353

411758 179497 752050 277674 756546

xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *