ผลสลากออมสิน-พิเศษ 1 ปี งวด 16 เมษายน 2567

Author:

ตรวจสลากออมสิน งวดประจำวันที่ 16 เมษายน 2567 สลากออมสินพิเศษ 1 ปี งวดนี้ 16/4/67

อันดับที่ 1 ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ อันดับละ 3,000,000 บาท

งวดที่ 17 ห 0162620

อันดับที่ 2 ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ อันดับละ 100,000 บาท

งวดที่ 19 ฮ 9290399

อันดับที่ 3 ออก 5 ครั้ง 840 อันดับ อันดับละ 2,000 บาท

0107464 4973604 1034763 4413721 3327750

อันดับที่ 4 ออก 10 ครั้ง 1,680 อันดับ อันดับละ 800 บาท

1080283 6691896 0762603 7682771 2917819

1026835 1978452 1175611 9389066 3879378

อันดับที่ 5 ออก 15 ครั้ง 2,520 อันดับ อันดับละ 200 บาท

5096301 2002155 1261108 6841715 5207915

7305014 5322394 3035465 7456366 8899997

5976729 4001077 6097461 4127120 4658990

เลขท้าย 4 ตัว ออก 2 ครั้ง

งวดที่ 16 และงวดที่ 602 16,628 อันดับ อันดับละ 25 บาท งวดที่ 17 – 19 313,340 อันดับ อันดับละ 40 บาท

2552 4989

รางวัลเพื่อการศึกษา ออก 5 ครั้ง 10 อันดับ อันดับละ 30,000 บาท

2789535 7835120 7758266 7873144 9919037

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *