ชัดเจน เงินดิจิทัล 10,000

Author:

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงโครงการแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท ผ่านดิจิทัลวอลเล็ตที่กำหนดให้ประชาชน และร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเติมเงินดิจิทัล 10,000 บาท ได้ในช่วงไตรมาส 3 ปี 2567 และเริ่มใช้จ่ายเงินได้ในไตรมาส 4 ปีเดียวกันนี้ โดยช่องทางที่จะใช้จ่ายจะมีการใช้แอปพลิเคชั่น ทางรัฐ เป็นตัวเชื่อม ระบบหลังบ้านกับ Mobile Banking แอปพลิเคชั่นของธนาคารต่างๆ

ดังนั้น ผู้ได้รับสิทธิตามมาตรการดังกล่าว สามารถใช้แอปฯ ของธนาคารที่ตัวเองมีอยู่ในการสแกนใช้สิทธิซื้อสินค้ากับร้านค้า

แอปฯ ทางรัฐ มีอยู่แล้ว ในการที่จะเชื่อมระบบหลังบ้าน คนใช้งานไม่จำเป็นต้องสนใจก็ได้ เพราะถ้ามีบัญชีธนาคารอยู่แล้ว ก็สามารถเชื่อมกับแอปฯ ทางรัฐได้ แต่การใช้จ่ายก็ใช้แอปฯ ธนาคารในการจ่าย นายจุลพันธ์กล่าว

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับสิทธิในโครงการ สามารถสแกนจ่ายเงินให้ร้านค้าได้เช่นเดียวกับการใช้จ่ายค่าสินค้า-บริการปกติ แต่รายการธุรกรรมดังกล่าวจะเขียนเงื่อนไขระบุ ไม่ให้แลกออกมาเป็นเงินสดได้ในทอดแรก ยืนยัน เป็นเงินบาทที่ใช้จ่ายกันตามปกติ ไม่ใช่ Token แต่อย่างใด

แอปพลิเคชั่นทางรัฐ เป็น Super App ที่พัฒนาขึ้นโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DGA) เป็นศูนย์รวมบริการต่างๆ ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับไลฟ์สไตล์ของประชาชน เป็นศูนย์กลางรวบรวมบริการหน่วยงานรัฐเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการของหน่วยงานรัฐง่าย จบ ครบทุกช่วงวัย ในแอปฯเดียวได้อย่างสะดวกและมีการเชื่อมต่อข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สามารถดาวน์โหลดได้ทาง App Store และ Google Play เมื่อติดตั้งแอปฯ เรียบร้อยแล้ว จะต้องมีการสมัครเข้าใช้งานแอปฯ ทางรัฐ ผ่านการยืนยันตัวตนผู้ใช้งาน เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัย เนื่องจากเป็นการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับขั้นตอนในการสมัครเข้าใช้งานแอปฯ ทางรัฐ สามารถทำได้ 2 ช่องทางด้วยกัน ดังนี้

ช่องทางที่ 1

สมัครเข้าใช้งานและยืนยันตัวตนผ่านแอปฯ โดยใช้บัตรประชาชน จากนั้นสแกนใบหน้า เมื่อยืนยันตัวตนเรียบร้อย ก็สามาถเข้าใช้บริการภาครัฐได้ทันที

ช่องทางที่ 2

สมัครเข้าใช้งานและสามารถเลือกยืนยันตัวตนได้หลากหลายช่องทาง ทั้งเคาน์เตอร์เซอร์วิส , 7-eleven ทุกสาขา, เคาน์เตอร์ไปรษณีย์ไทย, ตู้บุญเติม, ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ และ แอปพลิเคชัน ThaID

โดยแอปทางรัฐ เป็นแอปพลิเคชั่นที่ พัฒนาร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ได้แก่

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. กรมการปกครอง

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สำนักงานประกันสังคม

บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *