ชัดเจนแล้วนะ กลุ่มที่ไม่ได้สิทธิ์ใช้เงิน ดิจิทัล 10,000 บาท

Author:

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ยืนยันเงื่อนไขล่าสุด แจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท กลุ่มคนที่โดนตัดสิทธิ์มี 1 กลุ่ม เพราะไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ มีใครบ้างมาเช็กกันเลย

ผู้ที่จะมีสิทธิ์ได้รับเงินดิจิทัล 10,000 บาท มีเงื่อนไขดังนี้

อายุ 16 ปีขึ้นไป

รายได้ไม่เกิน 70,000 บาทต่อเดือน

มีเงินฝากไม่เกิน 500,000 บาท

กลุ่มที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินดิจิทัล 10,000 บาท มีเงื่อนไขดังนี้

รายได้ไม่เกิน 70,000 บาทต่อเดือน แต่เงินฝากเกิน 500,000 บาท จะไม่ได้รับสิทธิ

รายได้เกิน 70,000 บาทต่อเดือน แต่เงินฝากน้อยกว่า 500,000 บาท จะไม่ได้รับสิทธิ

เงินดิจิทัลไม่สามารถซื้ออะไรได้บ้าง

สินค้าออนไลน์

สิ่งของอบายมุข เช่น เหล้า บุหรี่ ผลิตภัณฑ์ยาสูบ กัญชา กระท่อม พืชกระท่อม และผลิตภัณฑ์จากกัญชาและพืชกระท่อม

บัตรกำนัล หรือ บัตรเงินสด

เพชร พลอย ทองคำ อัญมณี

เงินดิจิทัลไม่สามารถชำระอะไรได้บ้าง

ชำระหนี้

ค่าน้ำ

ค่าไฟ

ค่าโทรศัพท์

ค่าน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ

ค่าเทอม หรือ ค่าเรียน

เรียบเรียง สยามนิวส์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *