ด่วน! สมุทรสาครประกาศเขตภัยพิบัติ พบสารอันตรายก่อมะเร็งกว่า 15,000 ตัน

Author:

ด่วน วันที่ 4 เมษายน 2567 ผู้ว่าฯสมุทรสาครเข้าตรวจสอบพร้อมประกาศเขตภัยพิบัติโรงงานแห่งหนึ่ง หลังพบกากแคดเมียมกว่า 15,000 ตัน ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งที่มีความอันตรายมาก สั่งห้ามเข้าใกล้เด็ดขาดและเร่งให้มีการตรวจสอบคุณภาพอย่างเร่งด่วนที่สุด พร้อมเอาผิดกับทางโรงงานที่ถูกตรวจสอบด้วย

ด่วน ประกาศเขตภัยพิบัติจ.สมุทรสาคร พบสารอันตรายก่อมะเร็งกว่า 15,000 ตัน

เพจเฟซบุ๊ก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร รายงานวันนี้ (4 เมษายน 2567) เวลา 10.40 น. นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยปลัดจังหวัด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด  อุตสาหกรรมจังหวัด  สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  ทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อมจังหวัด  หัวหน้าสำนักงานจังหวัด  ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด  ประชาสัมพันธ์จังหวัด กอ.รมน.จังหวัด  สาธารณสุขจังหวัด  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  อบต.บางน้ำจืด  กรมควบคุมมลพิษ  สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 5 (นครปฐม)  ตำรวจสอบสวนกลาง ลงพื้นที่ตรวจสอบบริษัทแห่งหนึ่งที่เป็นข่าวพบกากแคดเมียมกว่า 15,000 ตัน ที่บริเวณซอยกองพนันพล ถนนเอกชัย ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ด่วน สมุทรสาครประกาศเขตภัยพิบัติ พบสารอันตรายก่อมะเร็งกว่า 15,000 ตัน

จากการลงพื้นที่ตรวจสอบในเบื้องต้น  พบว่า บริษัทแห่งนี้ ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงานโดยประกอบกิจการหล่อและหลอมโลหะประเภทต่างๆ พบกากแคดเมียมและกากสังกะสีบรรจุอยู่ในถุงบิ๊กแบ็คสีขาว ประมาณ 1636 ถุง น้ำหนักประมาณ 15,000 ตัน  มีทั้งอยู่ในอาคารและอยู่ภานนอกโรงงาน ซึ่งส่วนที่อยู่ภายนอกอาคารนำไปเก็บไว้ในโรงงานโดยด่วน  ซึ่งทางเจ้าหน้าที่จากกรมควบคุมมลพิษที่ร่วมตรวจสอบได้ให้ความเห็นว่ากากแคดเมียมและกากสังกะสีดังกล่าวจะผสมด้วยปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ 30% เพื่อทำลายฤทธิ์ และอยู่ในสถานะแข็งตัว หากเก็บไว้ในสถานที่มิดชิดและไม่มีการชำระล้าง จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ด่วน สมุทรสาครประกาศเขตภัยพิบัติ พบสารอันตรายก่อมะเร็งกว่า 15,000 ตัน

ในเบื้องต้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ออกประกาศห้ามมิให้บุคคลใดๆ เข้าไปอยู่อาศัยหรือดำเนินกิจการใดในพื้นที่โรงงานเป็นระยะเวลา 90 วัน, สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร สั่งให้นำกากแคดเมียมและกากสังกะสีทั้งหมดกลับไปฝังกลบในบ่อเก็บตามเดิมที่ต้นทาง จ.ตาก

ด่วน สมุทรสาครประกาศเขตภัยพิบัติ พบสารอันตรายก่อมะเร็งกว่า 15,000 ตัน

อายัดกากแคดเมียมและกากสังกะสีที่ทั้งหมดอยู่ภายในโรงงาน และมีคำสั่งระงับการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ห้ามนำกากแคดเมียมและกากสังกะสีเข้าสู่กระบวนการผลิต ให้ปรับปรุงแก้ไขโรงงานเก็บ และดำเนินคดีฐานประกอบกิจการโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาต

ด่วน สมุทรสาครประกาศเขตภัยพิบัติ พบสารอันตรายก่อมะเร็งกว่า 15,000 ตัน

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาครดำเนินคดีกับผู้ประกอบการตามมาตรา 53 ของพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 ในฐานความผิดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 8 โดยไม่บริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย

ด่วน สมุทรสาครประกาศเขตภัยพิบัติ พบสารอันตรายก่อมะเร็งกว่า 15,000 ตัน

กรมควบคุมมลพิษ สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 5 และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร ได้เก็บตัวอย่างน้ำในโรงงานและบริเวณโดยรอบโรงงานไปตรวจสอบหาสารปนเปื้อน จะทราบผลใน 2 สัปดาห์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ได้ตรวจคัดกรองและตรวจหาสารแคดเมียมในปัสสาวะของพนักงานโรงงานว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่ จะทราบผลใน 1 สัปดาห์

ด่วน สมุทรสาครประกาศเขตภัยพิบัติ พบสารอันตรายก่อมะเร็งกว่า 15,000 ตัน

องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืดได้ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น ตรวจสอบอาคารโรงงานว่าเป็นไปตามกฎหมายควบคุมอาคารหรือไม่ และกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการสืบสวนการกระทำความผิดอาญาที่เกิดขึ้นจากกรณีดังกล่าวอีกด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *