เปิดวันใช้เงินดิจิทัล10,000 บ.ห

Author:

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง แถลงข่าวความคืบหน้าโครงการดิจิทัลวอลเล็ต ว่า ภายในไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน) ของปีนี้ จะมีการลงทะเบียนร้านค้าและประชาชน จากนั้นในไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม) ของปีนี้ จะเติมเงิน 1 หมื่นบาทให้ถึงมือประชาชนทุกคน

ล่าสุด วันที่ 31 มีนาคม 67 นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ระบุถึงโครงการแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท ว่าที่ประชุมบอร์ดดิจิทัลชุดใหญ่ ที่มีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเมื่อวันที่ 27 มี.ค. 67 ได้ผลข้อสรุปต่างๆ ที่ได้มอบหมายให้แต่ละหน่วยงานไปจัดทำรายละเอียดให้มีความชัดเจนมากขึ้น และให้นำผลสรุปเสนอต่อที่ประชุมอีกครั้งในวันที่ 10 เม.ย. นี้

ซึ่งคาดว่าจะได้ผลสรุปทั้งเรื่องกรอบวงเงินจำนวน 500,000 ล้านบาท จะใช้เงินกู้ หรือใช้ในกรอบวงเงินงบประมาณ โดยกระทรวงการคลัง และสำนักงบประมาณจะไปจัดทำรายละเอียดให้ชัดเจนทั้งร้านที่เข้าร่วมโครงการ และผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ

สำหรับกระทรวงพาณิชย์นั้นได้รับมอบหมายให้ดูเรื่องร้านค้าที่จะให้บริการกับผู้ใช้สิทธิ์ โดยโครงการแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท เปิดกว้างให้ร้านค้ารวมถึงห้างสรรพสินค้าที่สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการดิจิทัลวอลเล็ตได้ ซึ่งจะมีข้อกำหนดการเข้าร่วมโครงการอีกครั้ง
ร้านค้าที่กระทรวงพาณิชย์ร่วมมืออยู่มีมากกว่า 20,000 ร้านค้าทั่วประเทศ และโครงการเงินดิจิทัล 10,000 บาท จะเปิดกว้างให้ร้านค้า และห้างที่สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้ ซึ่งจะกำหนดการเข้าร่วมอีกที เพื่อให้ผู้ได้รับสิทธิเงินดิจิทัล 10,000 บาท ไปจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคได้อย่างทั่วถึง” นายภูมิธรรม กล่าว

ทั้งนี้ การประชุมบอร์ดดิจิทัลชุดใหญ่ในวันที่ 10 เม.ย. 67 จะมีความคืบหน้าและชัดเจน พร้อมกับประกาศวันที่ประชาชนจะได้รับเงินดิจิทัล 10,000 บาท ที่กำหนดให้ใช้เงินภายใน 6 เดือน รัศมีการใช้จะอยู่ภายในตำบลหรือสถานที่ใกล้เคียง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *