‘กระติ๊บ’ โผล่เมนต์แบบนี้กับ ‘แน็ก-เก๋ไก๋’ มีสะดุ้งทั้งโซเชียล ก่อนคนแห่กดเป็นแสน

Author:

ไร้วุฒิภาวะ ว่าให้คนอื่นออกสื่อ!
‘กระติ๊บ’ โผล่เมนต์แบบนี้กับ ‘แน็ก-เก๋ไก๋’ มีสะดุ้งทั้งโซเชียล ก่อนคนแห่กดเป็นแสน

ลั่นตัวแทนครึ่งประเทศไปอีก ดราม่าจนได้ ว้าวุ่นเดือดแล้วงานนี้ กระติ๊บ โผล่คอมเมนต์ แน็ก – เก๋ไก๋ มีสะดุ้งทั้งโซเชียล แห่กดจะหมื่นไลก์

เรียกว่าไม่ต้องว้าวุ่นอีกต่อไป ลบภาพ แน็ก ชาลี หรือ แน็ก แฟนฉัน ตลกโปกฮาหลังเปิดใจคบหาและกับความสัมพันธ์หวานหยดนี้กับนางเอกช่อง 3

ป้ายแดง เก๋ไก๋ ณัฐธิชา นามวงษ์ หรือ ยูทูบเบอร์สาวคนดัง ที่เจ้าตัวโพสต์คลิปเล่นเปียโนอวยพรวันเกิดหวานใจ แคปชั่นว่า“ขอให้เก๋มีความสุขมากๆครับ

ขอให้ทุกๆวันมีแต่สิ่งดีๆเจอแต่สิ่งดีๆ ขอให้มีแต่คนรักเยอะๆแบบนี้ตลอดไป” ด้าน เก๋ไก๋ ก็เข้ามาคอมเมนต์ซึ้งด้วยว่า “งื้อออ ขอบคุณสำหรับทุกๆคำอวยพร

เลยน้าค้าาา พี่ๆเพื่อนๆแฟนๆ 55555 ”แต่งานนี้มีคอมเมนต์ที่ทำเอาพีกทั้งโซเชียล เมื่อสาวกระติ๊บ ชวัลกร เข้ามาร่วมอวยพรวันเกิดให้ เก๋ไก๋ พร้อมทั้งบอกด้วยว่า “

ดูดีกว่าอีกคู่เยอะ (อิโมจิหัวใจ) hbd ka” ทำเอามีคนเข้ามาแห่กดไ ล ก์ คอ ม เ ม น ต์ข อ ง ส า ว ก ร ะ ติ๊ บ กั น กว่ า 8 พั น ไ ล ก์ แ ล้ ว พ ร้ อ มทั้ ง แ ห่ค อ ม เ ม น ต์ กั นห ล า ย ร้ อ ย ค อ ม เ ม น ต์
เลยทีเดียว บ้างก็บอก โ ดน ใ จ ช อ บ ทั้ ง นี้ ก็ ก ลา ย เ ป็ น ด ร า ม่ า เ ดื อ ด ขึ้ น ม าจ น ไ ด้ เ มื่ อ มี ค น ไม่ พ อ ใ จ เ ข้ า ม า ค อ ม เ ม น ต์ ทำ น อ ง อว ย พ ร วันเกิดทำไมต้องไปแซะใคร
พ ร้อ ม ทั้ ง ต่ อ ว่ าก ร ะ ติ๊ บ ไ ม่ มี วุ ฒิ ภา ว ะ ข ณะ ที่ ก็ มี ค น เ ข้ าม า โ ต้ ต อ บ กั น ไ ปม า ว่ า เ ข า ยั ง ไม่ ไ ด้ บ อ ก ว่ า ใค ร ทำ ไ ม ต้อ ง ดิ้ น ด้ว ย ดู ย อ ด ไล ก์ แ ล้ ว เริ่ ด ม า ก
ตั ว แ ทน ค รึ่ ง ป ระ เ ท ศ เป็ น ต้

น กระติ๊บ ชวัลกร วรรธนพิสิฐกุล นักแสดงหญิงชาวไทย เกิดวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2531 ณ ปีพ.ศ. 2564 จะมีอายุ 33 ปี กระติ๊บเข้ามาสู่ในวงการบันเทิงจากการประกวดในเวทีนางงาม มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส ประจำปี 2551

โดยเธอตำแหน่งรองมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส หลังจากนั้นเธอก็ได้มามีผลงานการแสดงละครเรื่องแรกกับทางช่อง 7 HD เรื่อง ศิลามณี (2551) หลังจากนั้นกระติ๊บก็มีผลงานการแสดงตามออกมาอย่างต่อเนื่อง โดยผลงานที่ทำให้

เธอเป็นที่รู้จักมาจากการรับบทบาท นวล ในละครเรื่อง ปอบผีฟ้า (2552) ผลงานเด่นของกระติ๊บได้แก่ ด้วยแรงอธิษฐาน (2553) , ดอกแก้ว (2554) , ล่ารักสุดขอบฟ้า (2557) และ เพลิงพระนาง (2560) นอกจากความ

สามารถทางด้านการแสดงกระติ๊บยังมีความสามารถในด้านการร้องเพลงด้วยการเข้าร่วมประกวดแข่งขันร้องเพลงในรายการ The Mask Singer หน้ากากนักร้อง โดยเธอมาภายใต้ หน้ากากนางเงือก อีกด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *