ขุมทรัพย์ ‘มาดามแป้ง’ ใช้เงินส่วนตัว 5 ล้านดูแลพนักงานสนามบอล

Author:

”มาดามแป้ง“ บริจาคเงินให้ ส.บอล 5 ล้านบาท-ใช้ภายใน ดูแลพนักงาน
หลังจาก “มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ประกาศว่าตนเองและสภากรรมการชุดนี้ทั้ง 19 คน จะไม่รับเงินเดือนเพื่อความสบายใจและเป็นการอาสาเข้ามาทำงานเพื่อชาติจริงๆ

ล่าสุด ประมุขบอลไทย ยังได้บริจาคเงิน 5,000,000 บาท ให้แก่สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ เพื่อกิจการภายใน โดยแจ้งต่อที่ประชุมสภากรรมการรับทราบร่วมกัน เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2567
โดยเงินจำนวนดังกล่าวนี้ มีวัตถุประสงค์ไว้ใช้ในกิจกรรมเร่งด่วน และไม่มีงบประมาณปกติรองรับ โดยฝ่ายภายในสามารถตั้งเรื่องพร้อมรายละเอียด นำเสนอตามระบบ

และขอจัดสรรเงินอีกส่วน เป็นสวัสดิการแก่พนักงาน เจ้าหน้าที่สมาคมฯ เพื่อช่วยเหลือสงเคราะห์ยามเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น ค่ารักษาพยาบาล หรือ อุบัติภัยต่างๆ

ทั้งนี้ “มาดามแป้ง” นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า “เราทราบกันดีว่าสถานการณ์ทางการเงินของสมาคมนั้นอยู่ในช่วงยากลำบาก

ค่าใช้จ่ายบางอย่างอาจตัดไปใช้ในสิ่งที่จำเป็นกว่าก่อน จึงคิดว่าเงินจำนวนนี้ จะสามารถมาสนับสนุนกิจกรรมเร่งด่วน รวมถึง อยากให้เงินบางส่วนเป็นส่วนที่เสริมกำลังใจให้พนักงานในยามป่วยไข้ เพื่อทุกคนจะรู้สึกมั่นใจ อุ่นใจมากยิ่งขึ้นด้วย”

O3j3X.md.jpeg

O3AQE.md.jpeg

O3XRp.jpeg

O3ZY6.jpeg

O3mnR.md.jpeg

O3wbs.md.jpeg

O3z0Y.md.jpeg

O34ze.md.jpeg

O3HUV.md.jpeg

O3TPF.md.jpeg

O3VAK.md.jpeg

O3qQ4.md.jpeg

O3yRS.md.jpeg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *