เปิดอาณาจักร ‘น้องปราบ บูลกุล’ ทิ้งมรดกหมื่นล้านไว้ที่โคราช

Author:

น้องปราบ – เชื่อว่าหากเอ่ยชื่อไปต้องรู้จักกันเป็นอย่างดีแน่นอนสำหรับ สู่ขวัญ บูลกุล อดีตพิธีกรรายการ เรื่องเล่าเช้านี้

คู่กับ สรยุทธ สุทัศนะจินดา เจ้าของวลีเด็ด “ของมันต้องมี” ต้ น แ บ บ ข อ ง ผู้ ห ญิ ง ไ ท ย ห ล า ย ๆ ค น โ ด ย เฉพาะสาวๆ

นักช็อปทั้งหลายโดยด้านชีวิตครอบครัว สู่ขวัญ บูลกุล ได้แต่งงานเป็นภรรยาของ โชค บูลกุล ทายาทของนายโชคชัย บูลกุล เจ้าของฟาร์มโชคชัย

และทั้งคู่ก็มีลูกชายด้วยกัน 1 คนได้แก่ น้องปราบ บูลกุล นั่นเอง ล่าสุดทางด้าน สู่ขวัญ บูลกุล-โชค บูลกุล ส่งลูกชาย น้องปราบ ไปเรียนต่อต่างประเทศ

โ ด ย ท า ง ด้ า น โ ช ค บู ล กุ ล ไ ด้ โ พ ส ต์ ข้ อ ค ว า ม เ อ า ไว้ ว่ า “..เพื่อนกลับไปเรียนต่อแล้ว กลับมาครั้งนี้ได้แนวทางในการเตรียมตัวสู่เป้าหมายในอนาคตไปเยอะเลย

…พ่อใช้คำว่า’ให้คำแนะแนวจากประสบการณ์’ดีกว่า ไม่อยากใช้คำว่า’สอน’ เพราะพ่อแม่ก็ใช่ว่าจะต้องถูกเสมอไป

สู้ให้คำแนะนำแล้วให้ลูกไปคิดเองด้วยสมองของเขาดีกว่า…ที่สำคัญคือบรรยากาศของสถานที่เรียนที่ต้องเอื้อต่ออนาคตและก า ร มี ค ว า ม คิ ด ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ข อ ง เ ข า

ต้องบอกเลยว่าทำเอาหลายคนโฟกัสผิดจุดเพราะว่า น้ อ ง ป ร า บ ลู ก ช า ย สู่ ข วั ญ หล่อมากๆ เผลอแปปเดียวก็โตเป็นหนุ่ม

ซึ่งเราต้องบอกได้เลยว่าเขาคนนี้ไม่ได้เป็นแค่ลูกทายาทที่เกิดมาในครอบครัวที่ประสบความสำเร็จเพียงอย่างเดียว แต่ว่าเขานั้นเป็นคนติดดิน

และทำงานหนักเพื่อเรียนรู้เหมือนพนักงานในฟาร์มคนนึงเลยด้วยนะ โดยน้องจะขอที่บ้านมาทำงานในฟาร์มช่วงหยุดปิดเทอมในทุกๆ ปี

ซึ่งการทำงานของน้องปราบในฟาร์มนั้น ไม่ใช่ทำแบบเล่นๆ เ ห มื อ น เ ด็ ก นึ ก ส นุ ก อ ย า ก ลุ ก ขึ้ น ม า ทำ น ะ เพราะน้องปราบทำงานแบบผู้ใหญ่จริงจังเลย

เวลาทำงานก็ต้องมีหัวหน้างานคอยคุมงาน ทำงานเสร็จก็ต้องเขียนรายงานส่งหัวหน้างาน ซึ่งหัวหน้างานก็จะส่งผลงานที่ทำในแต่ละวันไปที่คุณพ่อ

เรียกได้ว่าฝึกตัวเองให้ทำทุกอย่างได้ตั้งแต่งานฟาร์มไปถึงงานบริหารตั้งแต่เด็กเลยจริงๆ ทั้งหล่อทั้งรวยแบบนี้แม่สู่ขวัญเตรียมต้อนรับสะใภ้ได้เลยค่า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *