ภาพล่าสุด ‘อ๊อฟ พงษ์พัฒน์’ ออกงานคู่นางเอก หลังรักษาตัวนาน 5 ปี

Author:

เป็นภาพที่น่ารักและอบอุ่นมากๆ สำหรับภาพของ แอฟ ทักษอร ที่โพสต์ลงอินสตาแกรม
ซึ่งเป็นภาพถ่ายคู่กับพี่ที่รักและเคารพอย่าง อ๊อฟพงษ์พัฒน์ โดย แอฟ ได้เขียนอวยพรวันเกิดลงโซเชียลไว้แคปชั่นภาพว่า

“สุขสันต์วันเกิดพี่อ๊อฟที่เคารพรักค่ะ ดีใจที่ได้เจอครบทีมเลย.วีรกรรมกองถ่ายคุยกันไม่มีจบ คิดถึง พี่ อ๊อฟพงษ์พัฒน์ พี่แดง พี่ยุ่น พี่ปู พี่เก๋ พี่หนิงเสมอนะคะ รัก”
แต่ดูเหมือนว่าใต้โพสต์นี้จะมีชาวเน็ตหลายคนที่โฟกัสผิดจุด เข้ามาคอมเมนต์ เช่น คุณแอฟไม่อวยพรวันเกิดคุนทิมมีพิรุจนะค่ะ,
HBDทุกคนที่เกิดวันนี้ค่ะแม่อย่าลืม,แม่อวยพรวันเกิดเพื่อนสนิทออกสื่อหน่อยค่ะเพื่อนจะน้อยใจแล้วค่ะ,แม่วันนี้วันเกิดพ่อส้มด้วยด้วยนะครับ

(ตอนแรกๆ ที่เราขยับร่างกายไม่ได้ อารมณ์เหวี่ยงมั้ย) น้อยมาก ถามว่าอารมณ์เหวี่ยงมั้ย มี เราพูดไม่ค่อยรู้เรื่อง ตอนแรกเรายังค้นหาปรัชญาส่วนตัวเราไม่ได้
จะหงุดหงิดมาก มี ยอมรับแต่ว่าดึงกลับมาให้เร็ว เพราะทั้งหมดนี้เป็นทุกข์หมดเพราะถ้าเรายิ่งไปโวยวายยิ่งไปอาละวาดมันเพิ่มทุกข์ธรรมะช่วยได้เยอะ
ปกติเป็นคนชอบธรรมะอยู่แล้วชอบสวดมนต์แต่เราไม่มีเวลาไปศึกษาแต่เชื่อมั้ยตั้งแต่เป็นสโตรกมีเวลาได้อ่านได้เข้าใจมากขึ้นกว่าเดิม ตรงนั้นเราเอามาช่วยในเรื่องของความคิด เรื่องของอารมณ์ได้ดีมากๆ

“เรื่องเกิดขึ้นตอนนั้นเริ่มทำใจไว้แล้ว คิดว่าถ้ามันจะเกิดอะไรขึ้นเราต้องรับมันให้ได้ พอถึงโรงพยาบาลเราก็ลูบศีรษะเขาแล้วก็บอกว่า
“ไม่เป็นไรนะอ๊อฟ มีอะไรก็เผชิญกันไป แดงไม่มีวันทิ้งอ๊อฟ” คุณหมอก็บอกเราว่าหลังจากนี้คุณ อ๊อฟพงษ์พัฒน์ จะเซ็นชื่อเซ็นอะไรไม่ได้อีกแล้วนะ

เพราะไม่สามารถใช้มือขวาได้อีกแล้ว บอกให้เราเตรียมใจเตรียมการไว้ เราก็บอกคุณหมอไม่ต้องเป็นห่วงค่ะ
อ๊ อ ฟ เ ข า ไ ม่ เ ค ย เ ซ็ น อ ะ ไ ร อ ยู่ แ ล้ ว เ พ ร า ะ ป ก ติ พี่ เ ป็ น ค น เ ซ็ น ต อ น นั้ น เ ริ่ ม ห า ท า ง ช่ ว ย ฟื้ น ฟู อ า ก า ร ข อ ง เ ขา แ ล้ ว พ บ ว่ า ส่ ว น ใ ห ญ่ ค น สู้ จ ะ อ ยู่ ไ ด้ ค น สู้ จ ะ ไ ด้ ไ ปต่อ

ต ล อ ด 5 ปี ที่ ผ่ า น ม า มี ท้ อ มั้ ย มั น มี บ้ า ง แ ต่ ค ว า ม โ ช ค ดี ข อ ง พี่ คื อ ก า ร ที่ เ ร า เ ข้ า สู่ ธ ร ร ม ะ ห รื อ ว่ า ธ ร ร ม ช า ติ มั น ดึ ง ก ลั บ ม า ไ ด้ เ ร็ ว ไ ม่ ท้ อ
พี่ ป่ ว ย พ อ เ ดิ น ไ ม้ เ ท้ า ไ ด้ พี่ อ อ ก แ ล้ ว ไ ม่ ส น ใ จ พี่ ไ ป ง า น รั บ ร า ง วั ล ตั้ ง แ ต่ ยั ง พู ด ไ ม่ รู้ เ รื่ อ ง เ ล ย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *