‘เมรี’ ลูกสาวแท้ๆ ‘ปู พงษ์สิทธิ์’ เปิดตัวคบนักร้อง

Author:

ออกอาการหงุดหงิดใจไม่น้อย สำหรับ เมรี คำภีร์ ลูกสาวของศิลปินเพื่อชีวิตชื่อดัง ปู พงษ์สิทธิ์ ถึงกับเดือดร่ายยาวเป็นข้อๆ
หลังถูกดาราเด็กน้อยช่องน้อยสี อ้างเป็นแฟนเก่านักร้องหนุ่ม แอมมี่ บอตทอมบลูส์ ซึ่งปัจจุบันฝ่ายชายกำลังคบหาอยู่กับเจ้าตัว ทำให้ดาราเด็กน้อยแสดงความไม่พอใจ ใช้แอคเคาท์หลุมส่งข้อความตามรังควานไม่หยุด

โดย เมรี ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ร่ายยาวฟาดดาราเด็กน้อยดังนี้ “ดาราเด็กน้อยช่อง 3 ท่านหนึ่ง ตามรังควานกูไม่หยุด ใช้แอคหลุมขยันส่งข้อความนรกมาหากู แค่เพราะกูเป็นแฟนใหม่ของแฟนเก่านาง..
ก่อนที่ เมรี จะโพสต์อีกข้อความฟาดปิดท้าย คล้ายเตือนอีกฝ่ายว่า “อย่าให้หมดความอดทนเด้อ ถ้าหมดกูฟ้องพ่อเด้อ
เพราะคนอย่างกู..ทำไรไม่ได้ก็ฟ้องพ่อเว้ยย”เอาล่ะถึงเวลาชาวเน็ตรับไม้ต่อทำหน้าที่สายเผือก สืบเสาะใครกันนะ ดาราเด็กน้อยช่อง 3 ตามคำใบ้

วั น นี้ เ ร า จ ะ พ า ทุ ก ท่ า น ม า เ ปิ ด โ ฉ ม  ห น้ า “เม เมรี คําภีร์” 1 ในลูกสาวสุดหวงของ “ปู พงษ์สิทธิ์” ทายาทตัวพ่อเพลงเพื่อชีวิต
โ ด ย ห ล า ย ค น อ า จ คุ้ น ห น้ า เ เ ล ะ ท ร า บ ดี ว่ า เ ธ อ เ อ ง เ ป็ น ศิ ล ปิ น ที่ มี พ ร ส ว ร ร ค์ ใ น ก า ร ร้ อ ง เ พ ล ง
โ ด ย เ ธ อ มั ก จ ะ เ ธ อ คั ฟ เ ว อ ร์ ผ ล ง า น ข อ ง ศิ ล ปิ น ดั ง ห ล า ย ๆ ค น ง า น นี้ “เ ม เ ม รี คํ า ภี ร์ ” จ ะ ส ว ย ข น า ด ไ ห น เร า ไ ป ช ม พ ร้ อ ม กั น เ ล ย

ช็อคเลย! เปิดอายุจริง มารี ลูกสาวปู พงษ์สิทธิ์ หลังประกาศตั้งท้อง

ช็อคเลย! เปิดอายุจริง มารี ลูกสาวปู พงษ์สิทธิ์ หลังประกาศตั้งท้อง

ช็อคเลย! เปิดอายุจริง มารี ลูกสาวปู พงษ์สิทธิ์ หลังประกาศตั้งท้อง

ช็อคเลย! เปิดอายุจริง มารี ลูกสาวปู พงษ์สิทธิ์ หลังประกาศตั้งท้อง

ช็อคเลย! เปิดอายุจริง มารี ลูกสาวปู พงษ์สิทธิ์ หลังประกาศตั้งท้อง

ช็อคเลย! เปิดอายุจริง มารี ลูกสาวปู พงษ์สิทธิ์ หลังประกาศตั้งท้อง

ช็อคเลย! เปิดอายุจริง มารี ลูกสาวปู พงษ์สิทธิ์ หลังประกาศตั้งท้อง

ช็อคเลย! เปิดอายุจริง มารี ลูกสาวปู พงษ์สิทธิ์ หลังประกาศตั้งท้อง

ช็อคเลย! เปิดอายุจริง มารี ลูกสาวปู พงษ์สิทธิ์ หลังประกาศตั้งท้อง

ช็อคเลย! เปิดอายุจริง มารี ลูกสาวปู พงษ์สิทธิ์ หลังประกาศตั้งท้อง

ช็อคเลย! เปิดอายุจริง มารี ลูกสาวปู พงษ์สิทธิ์ หลังประกาศตั้งท้อง

ช็อคเลย! เปิดอายุจริง มารี ลูกสาวปู พงษ์สิทธิ์ หลังประกาศตั้งท้อง

ช็อคเลย! เปิดอายุจริง มารี ลูกสาวปู พงษ์สิทธิ์ หลังประกาศตั้งท้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *