เงินเกษตรกรไร่ละ 1,000 บาท ธ.ก.ส. โอนเงินเข้าบัญชีรอบที่ 7 แล้ววันนี้

Author:

นายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า วันนี้ (1 มี.ค. 67) ธ.ก.ส. ได้โอนเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวตามโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว รอบที่ 7 จำนวน 1.3 หมื่นครัวเรือน เป็นเงิน 76 ล้านบาท ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 พ.ย. 66 กรอบวงเงินรวม 54,336 ล้านบาท ในอัตราไร่ละ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 20,000 บาท เป้าหมายเกษตรกรได้รับประโยชน์กว่า 4.68 ล้านครัวเรือน

โดย ธ.ก.ส. ได้ดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงไปแล้ว 6 รอบ ได้แก่

รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 28 พ.ย.-2 ธ.ค. 2566

รอบที่ 2 เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 2566

รอบที่ 3 เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2566

รอบที่ 4 เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 2567

รอบที่ 5 เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 2567

รอบที่ 6 เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2567

ซึ่งการโอนเงินดังกล่าว สามารถให้ความช่วยเหลือเกษตรกรได้ถึง 4.65 ล้านครัวเรือน เป็นเงิน 53,138 ล้านบาท

วิธีเช็กสิทธิ เงินช่วยเหลือชาวนา ไร่ละ 1,000 บาท ได้ง่ายๆ ดังนี้

เข้าไปที่ https://chongkho.inbaac.com/

กรอก เลขบัตรประจำตัวประชาชน

กด ค้นหา

ระบบจะแจ้งข้อมูลทั้งหมด

ทั้งนี้ เกษตรกรสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินได้ทางแอปพลิเคชัน BAAC Mobile ตลอด 24 ชั่วโมง จะมีข้อความแจ้งเตือนเงินเข้าบัญชีผ่านบริการ BAAC Connect ทาง Line: BAAC Family ด้วย หรือผ่านทาง https://chongkho.inbaac.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *